Opłaty drogowe na Słowacji

Najtańsze noclegi na Słowacji

Przejazd autostradami i drogami ruchu szybkiego jest płatny w formie winietek. Kierowcy samochodów o ciężarze powyżej 3,5 tony muszą się zaopatrzyć w winietki gdy chcą korzystać z dróg 1 klasy, które łączą wszystkie miasta wojewódzkie i powiatowe i stanowią ponad połowę słowackiej sieci drogowej (drogi I klasy oznaczone są znakiem przedstawiającym biały samochód na niebieskim tle). Wysokość opłat zależy od kategorii pojazdu i okresu pobytu.

Uwaga: Z obowiązku posiadania winietki zwolnione są pojazdy 2-kołowe np. motocykl, natomiast motocykl z przyczepą winien już posiadać winietkę.

Ceny i rodzaje winietek obowiązujących w 2012, w EUR:

kat.pojazdu

10-dniowa (10 dni od dnia oznaczonego na winietce

1-mies. (30 dni od dnia oznaczonego na winietce

1-roczne (01.01.2011 – 31.01.2013)

pojazd do 3,5 tony

10,00

14,00

50,00

przyczepa kat.01 i 02 do 3,5 t (nie towarowa) *) 10,00 14,00 50,00

Wyjątek stanowi odcinek Bratysława – Berg (Austria), który jest bezpłatny.

*) Ważne dla podróżujących z przyczepą przez Słowację - dodatkowe winiety na Słowacji  
Dla samochodów osobowych z przyczepami kat.01 i 02 (nie towarowymi), których całkowita masa zespołu przekracza 3,5 tony obowiązuje dodatkowa winieta (naklejana na samochód ciągnący przyczepę).
Informujemy, że samochody kempingowe kampery do 3,5 tony podlegają opłacie – winieta tak jak samochody osobowe.

Brak winietki karany jest mandatem w wysokości  10-krotnej wartości winietki odpowiedniej dla kategorii i czasu pobytu pojazdu na Słowacji. Winietki można nabyć w punktach granicznych, na stacjach paliwowych, a w Polsce w delegaturach granicznych i biurach turystyki. Winietki, za złotówki, można też zakupić via internet PZM Sklep.

Winietki dla pojazdów do 3,5 tony obowiązują na następujących odcinkach dróg, poniżej mapka:

D1 Bratislava – Hricovske Podhradie (D1xD3) D4 Jarovce (SK/A) – Jarovce (D2xD4)
D1 Ivachnova – Janovce R1 Trnava – Nitra
D1 Beharovce – Fricovce R1 Tekovske Nemce – Lehotka pod Brehmi
D1 Presov – Budimir R1 Sasovskie Podhradie – Banska Bystrica
D2 Kuty/Brodske (SK/CZ) – Bratislava R1 Budca (R1xR2) – Zvolen
D2 Bratislava – Rajka (SK/H) R6 Belusa (D1xR6) – Puchov
D3 Hricovske Podhradie (D1xD3) – Zilina, Strazov x = skrzyżowanie

taaaojazdy powyżej 3,5 tony przeznaczone do przewozu towarów lub osób:

Od 1 stycznia 2010 r. Republika Słowacka wprowadza nowy elektroniczny system poboru opłat drogowych (myta), który zastąpi obecny system nalepek autostradowych. Poborem opłat  zarządza spółka Národná diaľničná spoločnosť, a.s., zaś operatorem elektronicznego systemu poboru opłat jest spółka SkyToll, a.s.
Od wskazanego wyżej terminu pojazdy mechaniczne o ciężarze całkowitym ponad 3,5 tony lub pociągi drogowe o  ciężarze całkowitym ponad 3,5 tony, przeznaczone do transportu towarów oraz pojazdy mechaniczne, umożliwiające przewóz ponad dziewięciu osób łącznie z kierowcą, muszą być wyposażone w urządzenie elektroniczne – jednostkę pokładową (tzw. OBU – on-board unit), zapewniającą rejestrację liczby kilometrów przejechanych po płatnych odcinkach, a następnie obliczenie ceny opłaty drogowej.
System elektronicznego poboru opłat będzie obejmować wyznaczone odcinki autostrad, dróg ekspresowych oraz wybranych dróg I klasy. Opłata za korzystanie z tych dróg będzie obliczana za pomocą zaawansowanej satelitarnej technologii poboru opłat GPS-GSM. Istota działania systemu polega na tym, że za pomocą jednostek pokładowych (OBU) umieszczonych w samochodach, monitoruje on położenie pojazdów i automatycznie oblicza liczbę kilometrów przejechanych po drogach objętych elektronicznym poborem opłat. Jednostka pokładowa jest nieprzenośna (mocowana do samochodu). Kierowca jest obowiązany sprawdzić prawidłowość jej ustawień i sprawność przed rozpoczęciem jazdy po wyznaczonych odcinkach dróg, w czasie jazdy i po jej zakończeniu.
Osobisty kontakt z klientami zapewnia sieć ponad 100 punktów obsługi klienta na całym obszarze Słowacji, którą tworzą Punkty Kontaktowe i Punkty Dystrybucji.
Szczegółowe informacje o elektronicznym systemie poboru opłat drogowych, wykaz punktów obsługi klienta oraz przykładowe kalkulacje przejazdu są dostępne na portalu internetowym: www.emyto.sk
======
Szukaj hoteli -

Data zameldowania

calendar

Data wymeldowania

calendar