Przepisy drogowe w Szwecji

Przepisy ruchu drogowego

Wyposażenie pojazdu
- pasy bezpieczeństwa obowiązkowe na przednich siedzeniach, na tylnych o ile są zamontowane
- trójkąt ostrzegawczy
- min. głębokość rzeźby bieżnika opon – 1,6 mm (zalecana – 3 mm)
- kask ochronny dla motocyklisty/motorowerzysty i ich pasażerów
- zaleca się posiadanie apteczki, gaśnicy i kompletu zapasowych żarówek

Zimowe wyposażenie pojazdu
Okres zimowy dla kierowców generalnie trwa od października do marca.
Opony zimowe -  używanie opon zimowych (typ M+S) jest obowiązkowe w okresie od 1 grudnia do 31 marca dla wszystkich pojazdów o dmc do 3,5 tony. Przyczepy ciągnięte przez te pojazdy też winny być wyposażone w opony zimowe. Wyposażenie w opony zimowe nie dotyczy pojazdów powyżej 3,5 tony.
Uwaga: W  przypadku kontroli na drodze to policja drogowa decyduje czy warunki na drodze bądź jej odcinku są trudne z przyczyn atmosferycznych czy też nie.
Łańcuchy przeciwślizgowe – używanie jest dozwolone dla wszystkich typów pojazdów, o ile wymagają tego warunki atmosferyczne.
Opony okolcowane – mogą być używane w okresie od 1 października do 15 kwietnia przez samochody osobowe, samochody campingowe, samochody ciężarowe i autokary. Okres ten może zostać przedłużony ze względu na warunki atmosferyczne.
W przypadku gdy pojazd ciągnący jest wyposażony w opony okolcowane ciągnięta przez niego przyczepa winna posiadać takie same opony. W niektórych miastach występują ograniczenia poruszania się pojazdów wyposażonych w opony okolcowane
Nie ma specjalnych ograniczeń prędkości dla pojazdów wyposażonych w opony okolcowane bądź w łańcuchy.
Uwaga: Każdy kierowca obowiązkowo winien mieć mrozoodporny płyn do wycieraczek i łopatkę do odgarniania śniegu.
Zalecane jest także posiadanie liny holowniczej, przewodów do akumulatora i kamizelki odblaskowej.

Światła mijania Używanie świateł mijania obowiązkowe przez całą dobę, przez cały rok dla wszystkich pojazdów, tak w terenie zabudowanym jak i niezabudowanym.

Dozwolone wymiary pojazdu:
- wysokość – 4,5 m (należy wziąć pod uwagę, że część tuneli usytuowanych na drogach regionalnych i w miastach ma wysokość poniżej 4,5 m)
- szerokość – 2,6 m (łącznie z ładunkiem)
- długość zespołu pojazdu (samochód + przyczepa) - 18,75 m

Prawo jazdy. Do prowadzenia pojazdu uprawnione są tylko osoby, które ukończyły 18 lat.

Przewóz dzieci. Dzieci do 7 lat winny być przewożone w specjalnym foteliku lub na siedzeniu podwyższonym (z racji wzrostu) pozwalającym na używanie pasów bezpieczeństwa, zarówno na przednim jak i tylnym.

Ograniczenia prędkości, km/h: Ograniczenie prędkości zależy od jakości i bezpieczeństwa na danej drodze. W rezultacie limity prędkości mogą się zmieniać na tej samej drodze w zależności od okoliczności. Znaki drogowe ustawione wzdłuż obu stron drogi informują o zmieniających się ograniczeniach prędkości, i tak:

kategoria pojazdu: teren zabudowany autostrady drogi ekspresowe
i inne
motocykl, samochód osobowy, samochód campingowy, mała ciężarówka, mikrobus o dmc do 3,5 t 30, 40, 50, 60 lub 70 90, 100, 110 lub 120 70, 80, 90 lub 100
samochód osobowy z przyczepą, pojazd ciągnący
1 przyczepę hamulcami,

80

80

pojazd ciągnący 2 przyczepy hamulcami, 40 40
autokar, samochód ciężarowy o dmc powyżej 3,5 tony 90 80
samochód osobowy holujący uszkodzony pojazd 30 30 30

Parkowanie W większych miastach Szwecji zainstalowane są parkometry. Zwykle, od 8h do 18h, parkowanie  jest płatne. Opłata za 1 godzinę parkowania waha się w granicach 15 – 40 SEK. W centrum Sztokholmu opłata za 10 minut parkowania wynosi 10 – 12 SEK.

Niepełnosprawni W miejscach zakazu parkowania (o ile nie utrudnia ruchu) niepełnosprawny może pozostawić samochód na 3 godziny, a w miejscach parkowania ograniczonego do 3 godzin – na 24 godziny. Na niektórych parkingach zwolniony jest z opłat za parkowanie. Warunkiem udogodnień jest posiadanie ważnej legitymacji oraz nalepki z międzynarodowym znakiem umieszczonej na szybie samochodu w widocznym miejscu.

Pojazdy handlowe W dużych miastach obowiązuje ograniczenie ruchu pojazdów handlowych. Na planszach informacyjnych usytuowanych przy wjazdach do miast oznaczony jest dopuszczalny ciężar maksymalny 
i zalecane objazdy.
Odradza się także przejazd przez miasta w dni świąteczne.
Drogi są podzielone na 2 kategorie: BK1 na których mogą poruszać się pojazdy ciężkie (np. o nacisku 11,5 t na oś) i BK2 – pojazdy o nacisku 10t na oś. Brak przepisów nt. okresowych zakazów poruszania się pojazdów ciężkich. W Sztokholmie wjazd do strefy śródmiejskiej jest płatny ale tylko dla pojazdów z rejestracją szwedzką –  http://www.vv.se/templates/page3____17154.aspx.

Kary za wykroczenia drogowe

Dopuszczalna zawartość alkoholu we krwi – 0,02%
Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu karane jest b. wysoką grzywną i/lub zatrzymaniem prawa jazdy a także aresztem.

zawartość alkoholu

jednostki grzywny

0,02 – 0,049%

40

0,05 – 0,059%

50

0,06 – 0,069%

60

0,07 – 0,079%

80

0,08 – 0,089%

90

0,09 – 0,099%

100

powyżej 0,1%

kara więzienia od 1 mies. do 2 lat


Wysokość stawek grzywny waha się od 50 do 1000 SEK w zależności od dochodów karanego kierowcy.
 Przykład:
Za prowadzenie pojazdu przy zawartości alkoholu we krwi 0,035% i stałych dochodach stawka wynosi 150 SEK, 
a grzywna wzrasta do: 40 jednostek x 150 SEK = 6000 SEK.

Przykładowa wysokości mandatów za inne wykroczenia drogowe, w SEK:

nieprawidłowe parkowanie w mieście

400 - 1000

nieprawidłowe parkowanie poza miastem

200 – 800

wyprzedzanie niedozwolone lub niebezpieczne, nierespektowanie czerwonego światła lub znaku STOP

2500 – 3000

nierespektowanie przejścia dla pieszych

3000

nierespektowanie pierwszeństwa z prawej strony

2000

brak świateł w dzień

500

brak świateł w nocy

1200

nieprawidłowe przewożenie dzieci

2500

nieużywanie pasów bezpieczeństwa,

600

nieużywanie kasku ochronnego

1500 – 2500

brak opon zimowych w okresie w okresie 01.12 – 31.03

1200

przekroczenie prędkości, km/h:

w miejscu gdzie maks.prędkość wynosi od 30 do 50 km/h

w miejscu gdzie maks. prędkośc wynosi powyżej 50 km/h

od 1 do 10

2000

1500

od 11 do 15

2400

2000

od 16 do 20

2800

2400

od 21 do 25

3200

2800

od 16 do 30

3600

3200

od 31 do 40

4000

3600

od 41 do 50

sprawa kierowana do sądu

4000

Uwaga: Od turysty zagranicznego policjant ma prawo zażądać uregulowania mandatu na miejscu i w gotówce (karty kredytowe nie są honorowane). Turysta zagraniczny, który chciałby uregulować mandat z miejsca swojego zamieszkania może to uczynić przelewem na niżej podane konto, wpisując na nim dokładne referencje mandatu :
Code BIC-SWIFT: NDEASESS
IBAN : SE68 9500 0099 6042 4765 0031
Adresse :Nordea Bank AB, SE 105 71 Stockholm – Suède
W przypadku nieuregulowania mandatu policja przesyła informację o mandacie do wydziału komunikacji w kraju kierowcy.
Uwaga: W razie wypadku, wskutek którego są ranni lub znaczne straty materialne należy wezwać policję i sporządzić raport. Taki sam porządek należy zachować gdy w wypadku bierze udział samochód i zwierzęta (np.jelenie, sarny, wilki itp.)
Szukaj hoteli -

Data zameldowania

calendar

Data wymeldowania

calendar