Opłaty drogowe w Wielkiej Brytanii

Sieć autostrad Wielkiej Brytanii liczy ok.3200 km, z których większość jest bezpłatna. Autostrady oznaczone są literą M i jedną lub dwoma cyframi; drogi ekspresowe – literą A i jedną – trzema cyframi; drogi lokalne literą B i jedną – czterema cyframi.
Obwodnica Londynu (M25) o długości 192 km ma promieniście usytuowane zjazdy/ wjazdy łączące bezpośrednio autostrady i drogi ekspresowe, które prowadzą do głównych miast. Przejazd większością autostrad jest bezpłatny.
Jedynie na nowym odcinku autostrady M6 stanowiącym północną obwodnicę Birmingham pobierane są opłaty, w GBP, których wysokość zależy od kategorii pojazdu i pory dnia, taryfa 2012 w GBP:

kategoria pojazdu

główne miejsca opłat lokalne miejsca opłat
taryfa

dzienna 6h -23h

taryfa nocna

23h – 06h

taryfa

dzienna 6h – 23h

taryfa

nocna

23h – 06h

pn-pt sob.-nd. pn.-

pt.

sob.-

nd.

motocykl

3,00

2,8

1,8

2,0

1,8

1,3

samochód osobowy

5,5

4,8

3,8

4,0

3,8

2,8

samochód osobowy

z przyczepą

10,0

8,6

6,6

7,0

6,6

4,6

van,furgonetka, autokar

11,0

9,6

8,6

10,0

8,6

7,6

samochód ciężarowy

z przyczepą lub bez inne pojazdy

11,0

9,6

8,6

10,0

8,6

7,6

pojazdy 4-i więcej osiowe

11,0

9,6

8,6

10,0

8,6

7,6

Mapka M6 uwzględniająca zjazdy i włączanie się na autostradę dostępna na stronie http://www.m6toll.co.uk/UserFiles/File/Map.pdf

Wjazd do centrum Londynu obejmującego dzielnice Victoria, St James’s, Waterloo, Borough, City of London, Clerkenwell, Finsbury, Holborn,Bloomsbury, Soho, Mayfair oraz częściowo Marylebone jest płatny. Za jazdę po drogach granicznych strefy nie pobiera się opłat. Dzienna opłata za wjazd do centrum Londynu (Congestion Charge) w wysokości £10 pobierana jest za jazdę w strefie objętej opłatą w godzinach od 7:00 do 18:00, od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt państwowych i od 25 grudnia do 1 stycznia włącznie. W ramach dziennej opłaty można wjeżdżać do strefy płatnej, opuszczać i ponownie do niej wjeżdżać dowolną ilość razy w ciągu jednego dnia. Płatności można również dokonać przed północą następnego dnia podlegającego opłacie, ale wtedy opłata wynosi £12. Opłatę można również uiścić następnego dnia na stronie internetowej www.cclondon.com  lub pod numerem 0845 900 1234.

Z opłaty wyłączone są rowery, motorowery, motocykle i samochody napędzane energią nie emitującą spalin oraz pojazdy osób niepełnosprawnych (po zarejestrowaniu się w urzędzie Transportu Londynu.
Dokonując płatności należy podać numer rejestracyjny pojazdu, datę (lub daty), za które chce się dokonać płatności oraz numer karty kredytowej/debetowej. Należy zachować numer rachunku na dowód dokonanej płatności. Opłatę można też uiszczać także w automatach na dużych parkingach, niektórych stacjach benzynowych oraz w specjalnie oznakowanych sklepach.

Kary
- kary nie nalicza się w przypadku uiszczenia opłaty do godziny 22.00 w dniu wjazdu do centrum Londynu;
- w przypadku uiszczenia opłaty między 22.00 a 24.00 w dniu wjazdu do centrum Londynu, obowiązuje kara w wysokości 2 GBP (w sumie 10 GBP);
- jeżeli opłata nie zostanie uregulowana do godziny 24.00 wysłane zostaje powiadomienie o grzywnie w wysokości 100 GBP. Jeżeli grzywna zostanie zapłacona w ciągu 14 dni, jej wysokość ulega zmniejszeniu o połowę.
Powiadomienia o grzywnie wysyłane są do miejsca zamieszkania właściciela pojazdu lub do firmy wynajmu samochodów, nawet jeśli znajdują się one na terenie Europy.

Ponadto, płatny jest przejazd niektórymi tunelami i mostami:
- tunel pod Tamizą (Dartford, M25 w kierunku północnym) – 1,50 GBP
- tunel pod Mersey (Liverpool) – 1,40 GBP
- tunel pod Tyne (Newcastle) – 1,20 GBP
- most Królowej Elżbiety II (M25 w kierunku południowym) – 1,50 GBP
- most przez Severn (M4 w kierunku zach.) – 5,30 GBP
- most przez Severn (M48 w kierunku zach.) – 5,30 GBP
- most przez Humber (A15) – 2,70 GBP
- most przez Tamar (k/Plymouth, trasa A38 wzdłuż granicy Dewonu z Kornwalią, w kierunku wschodnim) – 1,00 GBP
- most przez Cleddau (k/Pembroke, A477) – 0,75 GBP
- most przez Forth (A90 w kierunku pn.) - 1,00 GBP
- most przez Tay (Dundee, A914 w kierunku pd.) – 0,80 GBP
- most Erskine (k/Glasgow, A898) – 0,60 GBP
Uwaga: powyższe opłaty dotyczą samochodów osobowych i są płatne gotówką.

Szczegółowe informacje nt. utrudnień w ruchu drogowym dostępne są w internecie pod adresem:www.highways.gov.uk

EUROTUNEL pod kanałem La Manche Z Folkestone do Calais. Czas trwania przejazdu ok. 35 minut; częstotliwość kursowania – co 15 minut w dzień i co 30 minut w godzinach nocnych. Ze względu na bezpieczeństwo Eurotunnelem nie można przewozić samochodów z instalacją gazową.
Szukaj hoteli -

Data zameldowania

calendar

Data wymeldowania

calendar