Samochodem do Hiszpanii

Królestwo Hiszpanii jest usytuowane w pd.-zach. części Europy na Półwyspie Iberyjskim. Poza obszarem kontynentalnym w skład Hiszpanii wchodzą wyspy Baleary na Morzu Śródziemnym, Wyspy Kanaryjskie na Atlantyku oraz enklawy położone w Afryce Północnej (Penon de Velez de la Gomera, Alhucemas, Chafarinas, Ceuta, Melilla).

Klimat zróżnicowany w zależności od regionu; umiarkowany na północny, suchy i gorący na południu. Sezon letni trwa od kwietnia do października. Średnie temperatury w zimie wahają się w granicach od 1°C do -17°C; w lecie od 17°C do 30°C.

Strefa czasowa: GMT+1; czas letni: GMT+2 ( od końca marca do końca października

Obszar: 504.782 km2

Ludność: 47 190 500 mieszkańców

Stolica: Madryt

Waluta: 1 Euro = 100 centów. W obiegu znajdują się banknoty o nominałach 5, 10, 20, 50, 100 i 500 Euro oraz monety o wartości 1, 2 Euro i 1, 2, 5, 10, 20, 50 centów.

W hotelach, restauracjach, w większości sklepów i na dużych stacjach benzynowych honorowane są karty kredytowe (Visa, Mastercard, American Express, Diners Club).

Dni świąteczne 2013: 01.01 – Nowy Rok, 06.01 – Trzech Króli, 28.03 – Wielki Czwartek (za wyjątkiem Katalonii, Madrytu i Walencji), 29.03 – Wielki Piątek, 01.04 – Poniedziałek Wielkanocny (tylko w Katalonii, Nawarze, kraju Basków, Walencji i na Balearach), 01.05 – Święto Pracy, 15.08 – Wniebowzięcie NMP, 12.10 – Święto Narodowe, 01.11 – Wszystkich Świętych, 06.12 – Święto Konstytucji. 08.12 – Niepokalane Poczęcie NMP, 25.12 – Boże Narodzenie.

Zakaz palenia obowiązuje w centrach handlowych, ośrodkach wypoczynkowych, środkach transportu publicznego jak również w miejscach przygotowywania i sprzedaży żywności. Właściciele małych barów lub restauracji mogą pozwalać palić swoim klientom pod warunkiem wywieszenia takiego pozwolenia. Nieprzestrzeganie przepisów karane jest mandatem w wysokości od 29 do 593 Euro. Od 02.01.2011 zakaz palenia wszystkich zamkniętych miejsc publicznych łącznie z barami i restauracjami oraz w niektórych miejscach publicznych otwartych np. przed szpitalami.

Dokumenty podróży uprawniające do do bezwizowego wjazdu i pobytu do 90 dni:
- paszport ważny minimum 3 miesiące ponad planowany okres pobytu, lub
- dowód osobisty ważny minimum 6 miesięcy.

Uwaga: Przy pobycie do 90 dni nie ma obowiązku meldunkowego.

Ubezpieczenia:
- krajowe ubezpieczenia pojazdu OC
- prócz karty NFZ zaleca się wykupienie w Polsce ubezpieczenia kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków.

Przepisy drogowe w Hiszpanii

Przepisy ruchu drogowego

Wyposażenie pojazdu

- pasy bezpieczeństwa
- trójkąt ostrzegawczy
- komplet żarówek zapasowych wraz z narzędziami do ich wymiany
- koło zapasowe
- 2 lusterka wsteczne zapewniające widoczność na co najmniej 50 m
- okulary zapasowe dla prowadzącego w okularach
- min. głębokość rzeźby bieżnika opon – 1,6 mm (na wszystkich kołach) – należy posiadać koło zapasowe i narzędzia niezbędne do wymiany kół
- zaleca się posiadanie apteczki, gaśnicy i zabezpieczenia antywłamaniowego

Światła mijania

Używanie świateł mijania obowiązkowe podczas jazdy nocnej po autostradach i drogach ruchu szybkiego, nawet gdy są dobrze oświetlone. Dopuszcza się używanie świateł pozycyjnych w nocy, w terenie zabudowanym i na drogach jednopasmowych (o ile droga jest odpowiednio oświetlona). Obowiązek używania świateł mijania w tunelach. Podczas jazdy w złych warunkach atmosferycznych (mgła, deszcz, śnieg) obowiązek używania świateł przeciwmgielnych; przy ich braku – świateł mijania i pozycyjnych jednocześnie. Motocykliści – obowiązek używania świateł mijania przez całą dobę.

Kamizelki odblaskowe

Obowiązek posiadania w samochodzie kamizelek z pasami odblaskowymi tzw. salva-vita. Kierowca lub pasażer, zmuszony do opuszczenia samochodu z powodu awarii lub podczas zatrzymania się w zatoce parkingowej będzie ją nakładał aby być widocznym dla innych użytkowników drogi.

Zakaz używania urządzeń z monitorami (tewizor, video, DVD) za wyjątkiem monitorów satelitarnych systemów nawigacyjnych (GPS).

Zakaz przewożenia, instalowania i używania urządzeń antyradarowych.

Zakaz używania telefonów komórkowych, podczas jazdy, bez zainstalowanych urządzeń “głośnomówiących”.

Dozwolone wymiary pojazdu:

- wysokość – 4,0 m

- szerokość – 2,50 m

- długość zespołu pojazdów (samochód + przyczepa) – 18,75 m

Uwagi:
> w przypadku gdy długość zespołu pojazdów (samochód + przyczepa/przyczepa campingowa) przekracza 12 m winien być wyposażony z tyłu w 2 światła żółte.
> ładunek w samochodzie osobowym  umieszczony z tyłu pojazdu może przekraczać do 10% jego długości i winien być oznakowany tablicą w ukośne czerwono-białe  pasy.

Obciążenie samochodu osobowego: obciążenie z tyłu pojazdu może przekraczać do 10% jego długości i winno być oznakowany tablicą z ukośnymi czerwono-białymi paskami.

Prawo jazdy.

Do prowadzenia pojazdu uprawnione są tylko osoby, które ukończyły 18 lat. Prawo jazdy kategorii B uprawnia do prowadzenia pojazdu lub zespołu pojazdów do 3,5 ton (w tym przyczepa campingowa do 750 kg).

Przewóz dzieci.

Dzieci do lat 12 o wzroście do 1,35 m przewożone na przednim lub tylnym siedzeniu pojazdu winny podróżować w urządzeniu zabezpieczającym (fotelik, podwyższenie itp.) przystosowanym do ich rozmiarów. Dzieci o wzroście powyżej 1,35m mogą używać pasów bezpieczeństwa. W pojazdach o ilości powyżej 9 miejsc kierowca i pasażerowie w wieku powyżej 3 lat (za wyjątkiem dzieci poniżej 135 cm wzrostu) winny korzystać z pasów bezpieczeństwa na wszystkich siedzeniach

Ograniczenie prędkości, km/h

- teren zabudowany – 50 km/h, o ile znaki nie wskazują inaczej

- teren niezabudowany autostrady, drogi ekspresowe drogi (1) drogi (2)
motocykl, samochód osobowy 120 100 90
samochód osobowy z przyczepą do 750 kg, samochód campingowy 90 80 70
samochód z przyczepą powyżej 750 kg 80 80 70
autokar, pojazdy mieszane 100 90 80
samochód ciężarowy, naczepa 90 80 70
trójkołowce i quady 70 70 70

Drogi:
(1) drogi o więcej niż 1 pasie w jednym kierunku; drogi z dodatkowym pasem dla pojazdów ratunkowych; drogi z szerokimi pasmami ruchu;
(2) drogi zwykłe.
Uwagi:
a) Motorowery  –  ograniczenie prędkości do 45 km/h w każdym terenie.
b) W terenie niezabudowanym – samochód osobowy lub motocykl – może na drodze o jednym pasie ruchu w każdym kierunku przy wyprzedzaniu innego, wolno poruszającego się pojazdu, przekroczyć prędkość o 20 km/h w stosunku do w/podanych.

Parkowanie

Strefy ograniczonego postoju (”zona azul”) są odpowiednio oznakowane. Maksymalny czas postoju w ciągu dnia – 1,5 godziny; w godzinach 21 – 8 postój bez ograniczenia czasu.

Dyskietki parkingowe można otrzymać w merostwie, hotelach, agencjach podróży. W śródmieściu niektórych dużych aglomeracji miejskich ustanowione są tzw. strefy (”zona O.R.A”) gdzie postój dozwolony jest tylko na 30, 60 lub 90 minut pod warunkiem wykupienia, w kiosku z prasą, odpowiedniego kuponu i umieszczenia go za przednią szybą (orientacyjne ceny wynoszą odpowiednio 0,20/0,40/0,60 Euro).

W Madrycie zostały utworzone strefy ograniczonego parkowania (SER). Parkometry wydają kwity w różnych kolorach. Turystów obowiązują kwity w kolorze niebieskim, które uprawniają do 2 godzin parkowania.

Niepełnosprawni

Zagraniczne legitymacje/karty parkingowe nie są honorowane. Turysta zagraniczny winien ubiegać się o pozwolenie wydawane dla obywateli hiszpańskich przedkładając niezbędne dokumenty przetłumaczone na jęz. hiszpański

Transport handlowy

Zakaz ruchu pojazdów handlowych powyżej 7,5 tony i pojazdów przegubowych bez względu na ich ciężar w niektóre soboty, niedziele i dni świąteczne. W okresie od końca czerwca do września zarządzane są lokalne ograniczenia.
Szczegółowe informacje na stronach: www.dgt.es/portal/es/informacion_carreteras/restricciones/restricciones_generales.htm
www.gencat.cat/transit/mesures.htm oraz  www.trafikoa.net

Kary za wykroczenia drogowe

Generalnie dopuszczalna zawartość alkoholu we krwi  -  0,05% (kierowcy pojazdów silnikowych i rowerzyści). Pozostali kierowcy – 0,03%.
Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub środków odurzających karane jest grzywną w wysokości do 500 Euro i zatrzymaniem prawa jazdy na okres od 3 miesięcy do 4 lat i/lub karą aresztu na 8-12 tygodni (4-6 pkt. karnych); przy zawartości alkoholu we krwi 0,12% i wiecej kara wynosi od 360 do 72000 Euro, w zależności od przychodów kierowcy*) + od 6 do 12 miesięcy aresztu lub od 31 do 90 dni prac publicznych oraz zatrzymanie prawa jazdy na okres od 1 do 4 lat.

Przykładowe mandaty i kary za inne wykroczenia drogowe, w Euro:

Wykroczenie

Typ wykroczenia

Mandat maks.

Punkty karne

nieznaczne przekroczenie prędkości

poważne

100 – 500

2 – 6

nieużywanie pasów bezpieczeństwa

poważne

200

3

prowadzenie pojazdu stwarzające niebezpieczeństwo

poważne

200

4

niebezpieczne wyprzedzanie

poważne

200

4

nieużywanie świateł w nocy lub w złych warunkach atmosferycznych

poważne

200

2

używanie telefonu bez urządzenia  głośnomówiącego

poważne

200

3

nieprzestrzeganie czasu pracy przez kierowców zawodowych

bardzo poważne

500

6

Bardzo poważne wykroczenia traktowane są jako przestępstwa karne pociągające za sobą bardzo wysokie grzywny jak również możliwość konfiskaty pojazdu lub karę więzienia.

Przestępstwa sankcje punkty karne
przekroczenie prędkości:

- w terenie zabudowanym o 60km/h

- poza terenem zabudowanym 80 km/h

zatrzymanie prawa jazdy na okres od 1 do 4 lat i od 3 do 6 mies.aresztu

6

odmowa poddaniu się kontroli na alkohol/środki odurzające zatrzymanie prawa jazdy na okres

od 1 do 4 lat i od 3 do 6 mies.aresztu

6

Kierowcy zagraniczni są zobowiązani do regulowania mandatów na miejscu. W przypadku odmowy zapłacenia mandatu policja ma prawo unieruchomić pojazd aż do momentu uregulowania mandatu.

Zimowe wyposażenie pojazdu w Hiszpanii

Dla kierowców sezon zimowy trwa od listopada do marca.

Opony zimowe – nie ma specjalnych przepisów.

Łańcuchy przeciwślizgowe – używanie dozwolone tylko przy bardzo zaśnieżonej lub oblodzonej nawierzchni drogi. Maksymalna prędkość 50 km/h.
Opony kolcowane - zakaz używania

Opłaty drogowe w Hiszpanii


  Sieć dróg w Hiszpanii liczy ok. 340 000 km w tym 7000 km autostrad i dróg głównych. Drogi są sklasyfikowane i oznaczone w następujący sposób:

  - A: autostrady bezpłatne
  - AP: autostrady płatne
  - N: drogi krajowe i ruchu szybkiego (autovias)
  - C: drogi regionalne
  Zjazdy z autostrad są numerowane kolejno począwszy od Madrytu
  Zjazdy z dróg ruchu szybkiego (autovias) są numerowane według punktów (słupów) kilometrowych
  Przejazd większością autostrad jest płatny, ceny w Euro. Wysokość opłat ustalana jest w zależności od odcinka drogi i kategorii pojazdu (kategorie podane są orientacyjnie, gdyż poszczególne spółki autostrad mają swoją własną klasyfikację):
  kat. L – motocykl z przyczepą lub bez, samochód osobowy z przyczepą lub bez (za wyjątkiem przyczep z oponami bliźniaczymi), 2-osiowe furgonetki, mikrobusy
  kat. P.1 – samochód campingowy, mikrobus z przyczepą o bliźniaczych oponach, samochód ciężarowy/autokar 2-osiowy, samochód ciężarowy/autokar 2-osiowy z przyczepą 1-osiową, samochód ciężarowy/autokar 3-osiowy
  kat.P.2 – samochód ciężarowy/autokar z przyczepą lub bez 4-lub więcej osiowy, samochód osobowy/furgonetka/mikrobus 2-osiowy z przyczepą 2-lub więcej osiową, w tym 1 oś z oponami bliźniaczymi
  Przykładowy cennik przejazdu autostradami 2012:

  nr autostrady

  odcinek drogi

  L

  P.1

  P.2

  AP1

  Burgos – Arminon (Vitoria)

  11,85

  22,50

  24,40

  R-2

  Guadalajara (Marchamalo) – Madryt (M50)

  (godz.szczytu, weekendy, swięta)

  2,95

  8,80

  4,50

  11,85

  6,20

  10,70

  R-3

  Arganda/Loeches/M-300 – Madryt (M-40/M602)

  (godz.szczytu, weekendy, swięta)

  2,60
  2,90

  3,60
  3,90

  4,40

  4,90

  R-4

  Ocana/Aranjuez – Madryt (obwodnica Madrytu M-50)

  (godz. szczytu: 07-22h; weekendy, święta: 08-23h)

  4,65

  9,25

  5,25

  10,50

  6,20

  12,30

  R-5 Navalcanero/Alamo – Madryt (obwodnica M-40/M-45)

  (godz.szczytu, weekendy, swięta)

  2,60

  2,90

  3,65
  3,95

  4,45
  5,00

  M12 Madryt – lotnisko Madrid-Barajas 1,95 2,40 2,40

  AP36

  Ocana (R4) – La Roda

  15,30

  21,70

  25,95

  AP41

  Madryt (R5) – Toledo

  2,60

  3,65

  4,45

  AP4

  Sewilla (Dos Hermanas) – Cadiz (Puerto Real)

  7,15

  12,55

  13,95

  AP6

  Villalba – Adanero

  12,50

  24,35

  27,30

  AP51 AvilaVillacastin

  2,35

  2,95 3,70

  AP61

  Segovia – San Rafael

  3,90

  4,15

  5,05

  AP7

  Frontera (przejście graniczne)- La Jonquera – Girona pd.

  7,50

  12,15

  15,20

  AP7 Girona pn. – Granollers 6,55 10,45 13,35
  AP7 Granollers/Enlace E-60 - Barcelona/Molins de Rei) 1,45 2,37 2,96
  AP7 Barcelona (Molins de Rei) – Tarragona (Salou) 9,20 16,85 21,25

  AP7

  Tarragona (Salou) – Valencia (Sagunto)

  22,45

  34,35

  37,75

  AP7

  Valencia (Sagunto) – Alicante (Sant Joan d’Alacant)

  20,60

  21,05

  31,30

  AP7 El Campello – Monforte del Cid (M-703/M-691/M-681) 2,00
  3,55
  4,50

  AP7

  Alicante – Cartagena (El Algar)

  (czerwiec-wrzesień)

  2,00

  3,55

  3,55

  4,10

  4,50

  5,00

  AP7

  Malaga – Marbella
  (czerwiec-wrzesień)

  4,50
  7,30

  7,30
  12,10
  9,00
  12,10
  AP7 Marbella – Estepona

  (czerwiec-wrzesień)

  3,05

  4,95

  4,95

  8,20

  6,10

  8,20

  AP7

  Estepona – Guadiaro

  (czerwiec-wrzesień)

  1,95

  3,20

  2,90

  3,65

  3,80

  5,50

  AP7

  Cartagena – Vera (A7)

  (przejazd w godz.00h00 -08h00)

  13,80

  4,70

  19,55

  9,60

  23,40

  11,85

  AP2

  Zaragoza (Alfajarin) – Tarragona (AP7)

  27,75

  42,40

  61,95

  AP2

  Zaragoza (Alfajarin) – Barcelona (C33)

  29,20

  44,80

  64,95

  C32

  Montgat – PalafollsBlanes

  4,76

  7,64

  9,52

  C32

  Castelldefels (Barcelona) – El Vendrell

  4,94

  10,26

  18,10-22,20

  C33 Barcelona – Montmelo 1,61 2,60 3,23

  AP68

  Bilbao – Logrono

  15,40

  28,40

  32,35

  AP68 Logrono -Tudela 8,25 15,10 17,55
  AP68 Tudela – Zaragoza 7,80 13,70 16,45

  AP68

  tunel de Artxanda k/Bilbao

  1,05

  1,05

  1,05

  AP53 Santiago de Compostella – Dozon (Alto San Domingo) 5,80 9,80 11,60

  AG55

  A Coruna (Arteixo) – Carballo

  1,95

  2,90

  3,85

  AG57

  Vigo (Puxeiros) – Baiona

  1,65

  2,45

  3,25

  AP9

  Ferrol – Tui (granica z Portugalią)

  - Ferrol (Fene) – A Coruna

  - A Coruna – Guisamo/Betanzos

  - Guisamo – Santiago de Compostella

  - S.de Compostella – Pontevedra

  - Pontevedra – Vigo

  - Vigo/Porrino – Tui

  4,35

  1,45

  5,55

  5,30

  3,55

  2,50

  8,05

  2,65

  9,85

  8,90

  5,80

  4,10

  10,50

  3,75

  12,20

  11,25

  7,75

  5,45

  AP66

  Leon (Onzonilla) – Campomanes

  12,80

  16,25

  20,85

  AP15

  Tudela (Marcilla) - Irurzun (Sarasa)

  2,50

  2,90

  2,90

  A71

  Leon – Astorga

  (przejazd w godz.23h00 -07h00)

  4,90

  1,95

  6,60

  3,30

  8,00

  4,00

  E9/C16

  Sant Cugat (Puigcerda) – Manresa (kier. Barcelona)

  7,74

  11,61

  13,55

  E9/C16 tunel Cadi (między Seo de Urgel i Puigcerda) 11,67 25,47 30,55
  E9/C16 tunel Vallvidrera k/Barcelony

  4,20

  6,60

  8,76

Uwaga: przedziały cenowe zaznaczone na czerwono oznaczają wysokość opłat pobieranych w zależności od godziny przejazdu. Ponadto na większości autostrad wysokość opłat zależy też od godziny przejazdu; w godzinach nocnych taryfa jest niższa.
Należność za przejazd można regulować gotówką, w Euro. Honorowane są też najbardziej popularne karty kredytowe.
Na niektórych autostradach w Katalonii działa system elektronicznego pobierania opłat .

Przez Pireneje przebiegają 2 tunele łączące Francję z Hiszpanią (przejazd tunelami jest bezpłatny):
- Somport na trasie Pau – Saragossa (droga N134), oraz
- Bielsa – Aragnouet na trasie z Tuluzy do Saragossy.

W 2012 roku, z powodu prac remontowych tunel będzie nieczynny od 9 stycznia do 3 października:
>w nocy od poniedziałku do czwartku w godzinach 22h – 07h
> w niedziele od 00h do 07h.

Paliwo w Hiszpanii

W Hiszpanii można zakupić wszystkie rodzaje benzyny bezołowiowej.

Aktualne ceny paliwa w Hiszpanii

Gaz płynny (LPG) jest dostępny dla samochodów prywatnych tylko na nielicznych stacjach paliwowych.

Miejscowość kierunek/adres czynna w godzinach
Cordoba droga z lotniska 1,7km pn.-pt.8-22; so.-nd. i św.państw.9-14
Granada droga Antigua de Malaga, km 4 pn.-pt.8-21; so.-nd. i św.państw.8-14
Jerez de la Frontera k/Cadiz droga Jerez-Algeciras, 22 km na pn. od Cadiz pn.-pt.8-14 i 16-18; so.-nd.i św. państw.9-14
Malaga Camino de la Termica 113 8h00-24h00
Puerto de Santa Maria k/Cadiz droga El Puerto-Rota, 3 km na zach.od Cadiz 24h
Sevilla Av.Roberto Osborne 16
 1. i św. państw.6h00 – 22h00
Oviedo C/Pena Santa 61 Pol.Ind. de Silvota Llanero pn.-pt.8-22; so.8-14 i 15-18; nd.8-14
Santander (Hoznayo) droga krajowa 634, km 196
 1. 7h00 – 23h00
Albacete Faquisal. Przy drodze Madryt – Alicante, km 252 pn.-pt. 9,00-13,00
Benavente przy drodze Benavente – Malaneses, km 1,5 pn.-pt.9-13,30 i 16-20 so.-nd.nieczynna
Valladolid c/Broce s/n Parcela 153 Pol.Ind.de Argales pn.-pt.9-20; so.-nd. i św.państw.9-14
Barcelona Calle K, sektor C. Zona Franca 24h
Barcelona (Prat de Llobregat Av.11 de Septiembre brak danych
Barcelona (Santa Adria de Besos) c/Torrassa, 87-95 brak danych
Murcia c/del Naranjo 1-3. Orilla de la Via pn.-pt.8-22; so.-nd. i św.państw.9-14
Alicante Avenida de Elche 170 pn.-nd.8-21
Valencia C/Gremis 10. Vara de Quart 24h
La Coruna Lugar de Mesoiro 8-10 pn.-pt.8-22; so.9-13 i 15-18;nd. i św. państw. 8-14
Vigo Camino del Caramuxo 21 San Andreas de Comesana pn.-pt.8-22;so.8-12 i 15-18; nd. i św.państw. 8-14
Madrid (Mendez Alvaro) c/Mendez Alvaro, M-30 km 11 24h
Madrid (San Isidro) c/Ermita del Santo 80 Via Carpantena 24h
Madrid Av.Juan Carlos I, s/n Alcala de Henares brak danych
Madrid przy drodze N-II, km 29 brak danych
Bilbao droga BI-3704, km 5,5 pn.-nd.7-23
Hernani przy drodze Hernani – San Sebastian, km 8 pn.-pt.godz.handlowe, so.-nd.10-13 i 15-19
Baleary
Manacor droga Palma-Arta, km 44,5
 1. 7-20; nd.- nieczynna
Palma I Cremio Silleros y Albarderos 12 24h
Palma II Cami Nou de Son Banya pn.-pt.8-22; so.-nd.9-20

Bez opłat celnych można wwieźć/wywieźć maks.10 litrów paliwa w zapasowym kanistrze.

Ważne telefony w Hiszpanii

Centrum pomocy drogowej hiszpańskiego automobilklubu (RACE) czynne przez 24h; telefon: +34 91 594 93 47

- policja – 092
- pogotowie ratunkowe (SAMUR) – 061
- straż pożarna – 080
lub zunifikowany numer 112

Placówki dyplomatyczne w Hiszpanii

Ambasada RP w Królestwie Hiszpanii

Guisando 23 bis, 28035 Madryt

tel.: +34 913 736605 ; tel. dyżurny: +34 913 769555

e-mail: madryt.amb.sekretariat@msz.gov.pl
internet: www.madryt.polemb.net

Wydział Konsularny Ambasady RP w Madrycie

154° Goya, Madryt

tel.+34 914 362 632; faks: +34 913 736 624
e-mail: madryt.amd.wk@msz.gov.pl

Konsulat Generalny RP w Barcelonie

Avda. Diagonal, 593-595, piętro 6, 08014 Barcelona

tel.: +34 93 3 227 234 ; tel. dyżurny: +34 607 735 740

e-mail: polonia@kgbarcelona.org
internet: www.barcelonakg.polemb.net

Konsulat Honorowy RP w Las Palmas de Gran Canaria

konsul honorowy: Bogdan Dziekoński (język: polski, hiszpański, angielski, niemiecki, rosyjski)

C/ Triana 104, 5° D, 35002 Las Palmas de Gran Canaria

tel.: +34-928 366 982 ; faks: +34-928 437 364
e-mail: consul@equipa.com.es

Konsulat Honorowy RP w Maladze

konsul honorowy: José Luis Sánchez Domínguez (język: hiszpański, angielski)

c/ Cortina del Muelle, 5, 4°Dcha, 29015 Malaga

tel.: +34-952 003 844 ; faks: +34-951 214 195
e-mail: consulado.polonia.malaga@gmail.com

Konsulat Honorowy RP w Murcji

konsul honorowy: Jorge Matias Zieleniewski Redziejowski (język: polski, hiszpański, angielski)

c. Las Norias 1, 2° B, 30009 Murcja

tel.: +34-968 298 9-1 ; faks: +34 968 298 941
e-mail: konsulatrpmurcia@ono.com

Konsulat Honorowy RP w Palma de Mallorca

konsul honorowy: Sylvia Riera (język: hiszpański, angielski, kataloński)

c/ Bartomeu Sureda i Miserol, 4a, 07013 Palma de Mallorca

tel.: +34 902 455 255;
e-mail: consuladopoloniabaleares@gmail.com

Konsulat Honorowy RP w Pampelunie

konsul honorowy: Angel Tellechea Goyena (język: hiszpański, francuski, angielski, włoski, portugalski, rosyjski)

Avda. Pio XII, 1-torre, 4-5 Planta (Edeficio Singular), 31002 Pampeluna

tel.: +34-948 221 303; faks: +34-948 227 007
e-mail: polska-consulado@gimex.es

Konsulat Honorowy RP w Vigo

konsul honorowy: Juan Manuel Vieites Baptista de Sousa (język: hiszpański, francuski, angielski, portugalski)

Ctra. Colegio Universitario, 16, 36310 Vigo

tel.: 34-986 469 330; faks: +34-986 469-269
e-mail: polonia@anfaco.es

Konsulat Honorowy RP w Walencji

konsul honorowy: Ramón Sentis Duran (język: hiszpański, kataloński, angielski, włoski)

Avda. Cortes Valencianas, 35, 46015 Walencja

tel.: +34-963 580 002 ; faks: +34-963 580 168
e-mail: consulpolvalencia@gmail.com

Hiszpania

Barcelona, stolica Katalonii, to tętniąca życiem metropolia słynąca z unikalnej architektury. To tu żył i tworzył Antonio Gaudi. Jego dzieło – Sagrada Familia (monumentalna katedra ze 100-metrową iglicą) – mimo śmierci artysty w 1926 r. jest do dziś rozbudowywane. Zwiedzający mogą ją oglądać od 9.00 do 20.00.

Koniecznie trzeba przejść się po Ramblas, centralnym deptaku Barcelony w pobliżu starego miasta. Powinniśmy też zobaczyć górę i klasztor Montserrat.

Plaza de Espana Madryt Hiszpania

Plaza de Espana Madryt Hiszpania

Jedną z większych atrakcji turystycznych Barcelony jest muzeum Picassa (czynne wt-nd od 10.00 do 20.00, bilet kosztuje 9 euro), znajdujące się w średniowiecznym pałacu przy c/de Montcada.

Interesujące są również muzea Fundacio Joan Miro (wt-sb od 10.00 do 20.00, w niedzielę od 10.00 do 14.30, wstęp 9 euro). Malarstwo i rzeźbę można obejrzeć w Museu Nacional d’Art de Catalunya (wt-sb od 10.00 do 19.00, niedziela od 10.00 do 14.30, wstęp 8,5 euro).

Miłośnicy sportu powinni odwiedzić jeden z największych europejskich stadionów piłkarskich Camp Nou klubu FC Barcelona. Obiekt może pomieścić 97 tys. widzów.

Girona, czyli miasto tysiąca oblężeń, leży na północ od Barcelony. Słynie z labiryntu kamiennych uliczek i katedry, której budowę rozpoczęto w 1038 roku.

Katalonia chlubi się także wybrzeżem Costa Brava. Poza tradycyjnymi nadmorskimi kurortami wypada zajrzeć do Cadaqués, w którym tworzył Salvador Dali. Prace artysty znajdują się w niewielkiej miejscowości Figueres przy granicy z Francją, w założonym przez niego muzeum (codziennie 9.00-20.00, bilety 11 euro).

W północno-zachodniej części kraju położone jest Santiago de Compostela, miejsce pielgrzymek chrześcijan z całego świata. Mieszcząca się tam katedra, zbudowana wg tradycji nad grobem św. Jakuba Starszego, wraz z zespołem zabytkowym starego miasta wpisana jest na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

[wp_geo_map]

W wysuniętym najbardziej na południe regionie Hiszpanii – Andaluzji można znaleźć ślady dawnego panowania Fenicjan, Rzymian, Wizygotów i Arabów. W parze z bogatą architekturą idzie tam także zróżnicowany krajobraz – od plantacji oliwek przez górskie pasma Sierra Nevada aż do piaszczystych plaż Costa del Sol.

W stolicy Andaluzji – Sewilli – warte zwiedzenia są katedra z dzwonnicą La Giralda i grobowcem Krzysztofa Kolumba, muzeum sztuki Museo de Bellas Artes (wt- -nd 10.00-20.00, wstęp 5,5 euro) z dziełami El Greca, Murilla, Zurbarana i Ribery’ego, muzeum archeologiczne (wtorki 14.30- -20.30, śr-sb – 9.00-20.30, niedziele 9.00-14.30) z kolekcją z czasów rzymskich oraz dawna rezydencja królewska Alkazar (XI w.).

W regionie Kastylii można odbyć wędrówkę śladami Don Kichota. Do Pampeluny najlepiej przyjechać w ciągu Fiesta de San Fermin (7-14 lipca) i obejrzeć kontrowersyjne uliczne „wyścigi” młodych ludzi z bykami.

W Granadzie warto zobaczyć Alhambrę z zespołem pałacowo-ogrodowym wybudowanym przez ostatniego władcę Maurów.

Wśród atrakcji stolicy kraju – Madrytu – można wymienić pałac królewski z widowiskową zmianą warty o 12.00, pomnik Cervantesa przy placu de Espana, ratusz przy placu de la Villa i muzeum Prado, które zostało otwarte w 1819 roku (czynne od wtorku do niedzieli od 9.00 do 20.00, wstęp 9 euro). Jego kolekcja, gromadzona przez rodzinę królewską, obejmuje około 7 tys. płócien artystów z całego świata.
Szukaj hoteli -

Data zameldowania

calendar

Data wymeldowania

calendar